Dictionar

1Analiza dosarului
Procesul prin care banca evalueaza, pe baza documentelor constituite in dosarul de credit, profilul de risc si capacitatea de rambursare pentru a decide daca poate sa ii acorde solicitantului creditul.
2Anuitate
Suma de bani achitata periodic pentru rambursarea creditului imprumutat, aceasta suma este compusa din valoarea creditului (principal) si dobanda aferenta.
3ATM
Bancomat bancar care elibereaza numerar pe baza identificarii detinatorului de card prin intermediul codului PIN.
4Avans
Suma de bani platita de imprumutat din surse proprii care vine in completarea sumei imprumutate.
5Capitalizare
Reprezinta cresterea graduala, prin adaugare; capitalizarea dobanzii reprezinta adaugarea automata a acesteia la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.
6Card de credit
Card al carui cont este alimentat initial din banii bancii, posesorul acestuia avand obligatia de a rambursa creditul in functie de perioada pentru care a fost utilizat si de dobanda perceputa de banca.
7Card de debit
Card al carui cont curent este alimentat cu bani de catre detinator sau de catre angajatorul acestuia.
8Cash colateral (depozit colateral)
Depozitul bancar constituit de catre debitor sau girant la banca prin care se contracteaza un credit, in vederea garantarii imprumutului. Acest depozit este blocat pe durata perioadei de creditare si este disponibil numai dupa rambursarea integrala a creditului. In caz de executare silita, ca urmare a nerambursarii creditului la scadenta, banca va intra in proprietatea sumelor depuse in depozitul bancar.
9Cerere de credit
Solicitare scrisa adresata de catre o persoana fizica sau juridica unei banci sau unei institutii de credit pentru acordarea unui credit. Cererea va contine in mod obligatoriu informatii despre identitatea solicitantului, calitatea acestuia, reprezentantii sai legali, destinatia creditului, tipul creditului solicitat, suma solicitata, moneda in care este exprimat creditul, perioada pentru care se solicita creditul, modalitatea de rambursare, garantii propuse, declaratii, semnaturi etc..
10Cesiune
Transmiterea de catre debitor a anumitor drepturi de creanta in favoarea creditorului cu titlu de garantie. Aceste drepturi pot fi asupra veniturilor,indemnizatiilor din politele de asigurare, etc.. In caz de neplata la scadenta a creditului, banca este in drept sa incaseze creanta cedata de debitor.
11Cont curent
Este contul prin intermediul caruia se deruleaza in mod obisnuit operatiunile de ridicare si depunere de numerar, plati catre furnizorii de utilitati sau orice alte tipuri de plati. Clientii pot sa utilizeze aceste conturi pentru a-si gestiona finantele personale. Prin acest cont se pot derula si operatiuni aferente creditului, banca virand suma aferenta creditului si apoi retinand lunar suma de plata.
12Contract de credit
Reprezinta acordul semnat intre solicitantul de credit (in calitate de debitor) si banca (in calitate de creditor) prin care banca se obliga sa puna la dispozitia solicitantului o anumita suma de bani, la termenul stabilit, contra unei dobanzi. Contractul de credit prevede drepturi si obligatii pentru debitor si creditor pe intreaga durata de desfasurare a contractului specificand si care sunt garantiile constituite.
13Credit bancar
Credit acordat de catre o banca unei persoane fizice sau juridice pe o anumita perioada de timp, avand o destinatie precis definita si in anumite conditii. Debitorul trebuie sa constituie garantii in favoarea bancii din care, in caz de neincasare a datoriei, aceasta isi va recupera creanta.
14Credit de consum
Credit destinat achizitiei de bunuri de folosinta indelungata.
15Credit de nevoi personale
Credit acordat fara o destinatie precisa si pentru care debitorul nu trebuie sa justifice modul in care va folosi banii. Perioada maxima pentru care se acorda acest tip de credit este de 10 ani.
16Credit imobiliar sau ipotecar
Credit acordat pe perioade medii sau lungi, avand ca destinatie cumpararea sau construirea unei locuinte, modernizarea sau extinderea unui imobil, achizitionarea unui teren si viabilizarea acestuia sau refinantarea unor imprumuturi imobiliare sau ipotecare.
17Creditor
Persoana fizica sau institutie financiara care acorda credite.
18Credit ipotecar
Creditul avand ca destinatie achizitia, renovarea sau constructia unui imobil si care este garantat cu ipoteca pe imobilul care face obiectul finantarii, acest tip de credit este reglementat prin Legea 190/1999.
19Criterii de eligibilitate
Set de conditii minime pe care trebuie sa le indeplineasca un solicitant de credit referitoare la: varsta, tipul si nivelul de venit, vechimea in munca, vechimea la actualul angajator.
20Debitor
Persoana fizica sau juridica care contracteaza un credit.
21Depozit la termen
Reprezinta disponibilitati banesti aflate in conturi speciale, care la anumite termene precis stabilite pot fi transformate in lichiditati si pentru care la scadenta se percepe o dobanda de catre deponent. Acestea se constituie pe baza unui contract intre deponent si banca in care sunt specificate: dobanda cuvenita, perioada pentru care se constituie depozitul, modalitatea de plata a dobanzii, procedura prin care deponentul poate apela la disponibilitatile sale inainte de termen.
22Depozit la vedere
Reprezinta un cont curent deschis la o banca din care pot fi retrasi bani oricand. Contul poate fi deschis de o persoana fizica sau juridica, iar titularii sau imputernicitii acestora pe cont pot efectua operatiuni curente de incasari si plati. In cazul acestui tip de depozit dobanzile sunt mai mici fata de cele practicate la depozitele la termen.
23Dobanda
Suma de bani platita de debitor pentru imprumutul acordat de creditor.
24Dobanda anuala efectiva (DAE)
Este rata de dobanda teoretica pe care o plateste un debitor, luand in calcul toate costurile directe precum dobanda nominala, comisioanele de la inceputul creditului (de analiza, de acordare etc.), comisioanele periodice (de administrare), etc.. DAE este folosita de solicitantii de credit ca indicator unic al costului pentru compararea ofertelor de creditare.
25Dosar de credit
Totalitatea documentelor puse la dispozitie de un solicitant de credit necesare unei institutii de creditare pentru luarea deciziei de acordare a unui credit. Acest dosar cuprinde de obicei documente care atesta veniturile solicitantului, cererea de credit, precum si documentele aferente imobilelor propuse a fi aduse in garantie.
26Grad de indatorare
Este raportul dintre suma lunara de plata aferenta creditului si venitul net eligibil al creditorului (impreuna cu veniturile eventualilor co-debitori) ; limita maxima a acestui raport variaza de la o banca la alta in functie de politica de risc de creditare.
27Ipoteca
Drept real al bancii asupra unor bunuri imobile determinate aflate in patrimoniul solicitantului pentru garantia creditului. In caz de neplata la scadenta a creditului, banca este in drept sa dispuna de bunurile respective pentru a isi recupera creanta.
28Perioada de creditare
Intervalul de timp de la momentul incheierii Contractului de Credit si pana la rambursarea integrala a creditului. In functie de politica fiecarei insitutii financiare, debitorul poate opta, la incheierea contractului de credit, pentru orice perioada de creditare care insa nu poate fi mai mica decat perioada minima si nici mai mare decat perioada maxima de creditare.
29Salariu de incadrare (SI)
Salariul conform Cartii de Munca / Contract Individual de Munca
30Salariu net (SN)
Salariul obtinut in urma scaderii din salariul brut a taxelor si impozitelor precum si a diverselor retineri si contributii.
31Salariu brut (SB)
Salariul obtinut in urma insumarii salariului de incadrare cu sporurile cu caracter permanent. Daca nu exista sporuri cu caracter permanent, atunci salariul brut este egal cu cel de incadrare.
32Scadenta
Data la care expira termenul de achitare a datoriei fata de creditor. Odata depasita aceasta data, creditorul poate percepe (daca acest lucru este stipulat in contractul de credit) o anumita suma de bani ca si penalitate. In general scadenta este lunara si este stipulata in cadrul contractului de creditare.
33Soldul creditului
Suma ramasa de rambursat dintr-un credit
34Venit eligibil
Suma ponderata a veniturilor luate in considerare de catre banca la calculul capacitatii de rambursare; banca stabileste coeficientii de ponderare pentru fiecare categorie de venit in functie de politica de risc.